หลวงพ่อพัฒน์ วัดพัฒนาราม(วัดใหม่) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

บนดินแดนทักษิณแห่งสยามประเทศ เป็นอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่เป็นแหล่งกำเนิดเป็นสัปปายะ ที่บำเพ็ญเพียร ดำรงเบญจขันธ์ของอริยะสงฆ์ และอารยสงฆ์หลายต่อหลายท่านทั่งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต สืบเนื่องกันมาอย่างมิขาดสาย ประดุจดั่งกะแสธารในแม่น้ำสายใหญ่อันไหลเนื่องกันอยู่เป็นนิจนาน

ในแถบลุ่มแม่น้ำตาปี ที่เป็นลำน้ำสายใหญ่กว่าแห่งใดๆในภาคใต้ ซึ่งจัดเป็นแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งของสยามประเทศ อันมีต้นน้ำจากบนสันเขาหลวง และเป็นแม่น้ำที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า”แม่น้ำตาปี”มาตั่งแต่ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2458 นั้น เป็นอีกแหล่งหนึ่งในแถบพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยที่มากมีพระสงฆ์สุปฏิปันโน

หนึ่งในพุทธสาวกผู้ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบเหล่านั้น หลวงพ่อพัฒน์ นารโท ปฐมเจ้าอาวาศวัดใหม่หรือวัดพัฒนาราม บ้านดอน สุราษฎร์ธานี เป็นอีกท่านหนึ่งที่ยังคงสถิตอยู่ในความเคราพศรัทธาของมหาประชาชนมาเนื่อง นาน ตราบกระทั่งปัจจุบันสมัย และคงสืบเนื่องต่อไปสู่อนาคตกาล

หลวงพ่อพัฒน์ นารโท

 

สิ่งซึ่งเป็นเสมือนปาฎิหาริย์ สิ่งเหนือสามัญวิสัยที่ หลวงพ่อพัฒน์ นารโท ได้แสดงให้ผู้คนได้ประจักษ์กันโดยทั่วไปอย่างกว้างขวางจนเลื่องลือระบือนาม ไปทั่วแว่นแคว้น ตลอดพระราชอาณาเขต ก็คือ การนั่งมรณภาพ แล้วร่างกายไม่เน่าเปื่อย และได้แห้งแกร่งประดุจหินผา อันเป็นปรากฎการณ์ที่จัดเป็นยุคแรกๆสำหรับการรับรู้ของผู้คนในยุคปัจจุบัน

เรื่องราวของท่าน หลวงพ่อพัฒน์ นารโท จึงได้เป็นที่กล่าวขานสืบต่อเนื่องกันมาหลายทศวรรษและจักยังคงเป็นที่เล่า ขานกันสืบต่อไปอีกนาน

 

ภาพเพิ่มเติม

 

ที่มาจาก : Phukettourguide

 

รถเช่าสนามบินสุราษฎร์ธานี

รถเช่าสนามบินสุราษฎร์ธานีรถเช่าสนามบินสุราษฎร์ธานีรถเช่าสนามบินสุราษฎร์ธานี
รถเช่าสนามบินสุราษฎร์ธานีรถเช่าสนามบินสุราษฎร์ธานีรถเช่าสนามบินสุราษฎร์ธานี
รถเช่าสนามบินสุราษฎร์ธานี