เมือง: สุราษฎร์ธานี

ประเทศ: ไทย

อักษรย่อ: URT

ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี หรือ “สนามบินสุราษฎร์ธานี” เป็นสนามบินที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางตอนใต้ของประเทศไทย อยู่ในความดูแลระหว่างกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และกองทัพอากาศ ซึ่งใช้พื้นที่ร่วมกัน ได้รับการประกาศให้เป็นสนามบินศุลกากรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานสำคัญของภาคใต้ ให้บริการเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ มีเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำมาใช้บริการบ่อยครั้งทั้งจากจีน ประเทศในแถบยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินสุราษฎร์ธานี

สนามบินสุราษฎร์ธานีรองรับผู้โดยสารได้ 2.2 ล้านคนต่อปี มีสะพานเทียบเครื่องบิน 1 สะพานเทียบ และลานจอดเครื่องบินยาว 300 เมตร สามารถรองรับได้ 40 เที่ยวบินต่อวัน เป็นสนามบินขนาดเล็ก ตั้งอยู่ใกล้กับทางหลวงหมายเลข 41 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน ตำแหน่งละติจูดที่ 09˚ 07’ 57” และลองจิจูดที่ 99˚ 08’ 08” ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ 21 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารสนามบินสุราษฎร์ธานี

สนามบินสุราษฎร์ธานีมีอาคารผู้โดยสารหลักขนาด 2 ชั้น 1 หลัง และมีอาคารรองอยู่ติดกัน ซึ่งใช้เป็นทั้งอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยมีทางรถวิ่งเทียบถึงอาคารผู้โดยสารชั้น 2 ซึ่งเป็นส่วนของอาคารขาออก และชั้น 1 เป็นส่วนของผู้โดยสารขาเข้า

ที่จอดรถของสนามบินสุราษฎร์ธานี

ที่จอดรถของสนามบินสุราษฎร์ธานีนั้นเป็นลานกว้างตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร ไม่เสียค่าบริการจอดรถ

การเดินทางไปสนามบินสุราษฎร์ธานี

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินสุราษฎร์ธานีนั้นมี 5 รูปแบบดังนี้

  • รถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางจากถนนหลวงหมายเลข 417 เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 41 ก่อนเลี้ยวเข้าสู่ถนนทางเข้าพื้นที่สนามบิน
  • รถบัสโดยสาร มีบริการสำหรับเส้นทางรับ-ส่งระหว่างสนามบินกับท่าเรือดอนสัก (สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางต่อไปยังเกาะสมุย) และบริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินกับตลาดเกษตร (สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้า-ออกจากเมือง)
  • บริการรถตู้รับ-ส่งของสายการบินนกแอร์ สำหรับผู้โดยสารนกแอร์ สามารถติดต่อจองบริการเสริมรับ-ส่งระหว่างสนามบินกับตัวเมืองได้
  • รถรับจ้างทั่วไป เช่น รถสามล้อเครื่อง ซึ่งมีบริการรับ-ส่งจากสนามบิน คิดค่าโดยสารตามตกลง
  • รถเช่า มีบริการจากหลากหลายบริษัทให้เช่ารถชั้นนำ

ค้นหารถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินสุราษฎร์ธานี

จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี จะใช้เวลาประมาณ 30-40 นาทีในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก ทั้งนี้การเช่ารถยนต์ขับยังคงเป็นเรื่องสะดวกในการเดินทางไป-กลับจากสนามบินสุราษฎร์ธานีมากที่สุดเนื่องจากสนามบินอยู่ห่างไกล และระบบขนส่งมวลชนมีไม่หลากหลายพอ

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินสุราษฎร์ธานี

สนามบินสุราษฎร์ธานีมีบริการร้านค้าทั่วไป ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินสุราษฎร์ธานี

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และมีสาขาของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยประจำอยู่ 1 แห่ง รวมทั้งมีตู้เอทีเอ็มให้บริการอีกด้วย

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินสุราษฎร์ธานี

ไม่มีข้อมูลบริการอินเทอร์เน็ตไวไฟภายในสนามบิน แต่สนามบินอยู่ในเขตใกล้กับตัวเมืองสุราษฎร์ธานี จึงไม่มีปัญหาเรื่องการใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือ 3G หรือ 4G แต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้โดยสารของสายการบินนกแอร์ สามารถสอบถามบริการฟรีอินเทอร์เน็ตที่สนามบิน (Nok WiFi) ได้ที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินสุราษฎร์ธานี

สนามบินสุราษฎร์ธานีไม่มีโรงแรมภายในสนามบิน และไม่มีโรงแรมในรัศมีใกล้เคียงจนกว่าจะเข้าสู่ตัวเมือง ทั้งนี้ในเขตตัวเมืองและเขตท่องเที่ยวต่างๆ จะมีโรงแรมมากมายที่สามารถเลือกพักได้ตั้งแต่ 1-4 ดาว

ค้นหาโรงแรมราคาประหยัดใกล้สนามบินสุราษฎร์ธานี

สายการบินที่ให้บริการบินไปสนามบินสุราษฎร์ธานี

สนามบินสุราษฎร์ธานีไม่ได้เป็นฐานการบินหลักของสายการบินใดเลย เที่ยวบินที่ให้บริการประจำทั้งภายในและระหว่างประเทศมีอยู่หลายเส้นทาง อีกทั้งยังมีเที่ยวบินเช่าเหมาลำมาใช้บริการที่สนามบินแห่งนี้ด้วย

เที่ยวบินในประเทศ

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

เที่ยวบินเช่าเหมาลำ

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสนามบินสุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 *รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินสุราษฎร์ธานีทั้งหมด

 

 
รถเช่าสนามบินสุราษฎร์ธานี

รถเช่าสนามบินสุราษฎร์ธานีรถเช่าสนามบินสุราษฎร์ธานีรถเช่าสนามบินสุราษฎร์ธานี
รถเช่าสนามบินสุราษฎร์ธานีรถเช่าสนามบินสุราษฎร์ธานีรถเช่าสนามบินสุราษฎร์ธานี
รถเช่าสนามบินสุราษฎร์ธานี